ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε αγαστή συνεργασία με τον εργαζόμενο & τον εργοδότη! 

 

Η Ειδικός Ιατρός Εργασίας Κυριακή Μιχαλοπούλου, απευθυνόμενη σε εργαζόμενους και εργοδότες, προσφέρει τις υπηρεσίες της που αφορούν σε:

 • Βελτίωση της υγείας των εργαζομένων.
 • Ενημέρωση σε θέματα υγείας.
 • Εκπαίδευση αντιμετώπισης περιστατικών που μπορεί να συμβούν εν ώρα      εργασίας.
 • Εκτίμηση & πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου.
 • Ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων σχετικά με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και περιοδικός ιατρικός έλεγχος. 
 • Εκτίμηση της καταλληλότητας των εργαζομένων προς εργασία.
 • Τήρηση εμπιστευτικού ιατρικού αρχείου.
 • Παροχή συμβουλών και υποδείξεων στη διοίκηση για τα μέτρα σχετικά με την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζομένων, προφορικά και γραπτά.
 • Επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας, επεξήγηση της αναγκαιότητας της σωστής χρήσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας.
 • Εκτίμηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι.
 • Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα Πρώτων Βοηθειών, για την προστασία από παράγοντες και για την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών.
 • Εκτέλεση προγραμμάτων εμβολιασμού, ενημέρωση σε θέματα προληπτικής ιατρικής.
 • Παροχή επείγουσας θεραπείας σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου.

☎ Καλέστε στο
6945 558044 

✉ On Line Ραντεβού
24 ΩΡΕΣ