Πρώτες Βοήθειες-Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν περίπου 700.000 ανακοπές στην Ευρώπη. Η γνώση της τεχνικής της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης είναι ζωτική για κάθε άνθρωπο και μπορεί να σώσει ζωές στην εργασία και το σπίτι, αν εφαρμοστεί έγκαιρα.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.erc.edu