Επαγγελματικό άσθμα

Περίπου 20% των ασθενών με άσθμα έχουν άσθμα που επιδεινώνεται στην εργασία. Τα συμπτώματα του άσθματος μπορεί να εκδηλωθούν μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη της εργασίας. Κάποιοι ασθενείς θα εμφανίσουν για πρώτη φορά άσθμα στο χώρο εργασίας, ενώ σε κάποιους άλλους το προϋπάρχον άσθμα μπορεί να επιδεινώνεται από κάποιους παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. 
Χαρακτηριστικό του επαγγελματικού άσθματος είναι ότι τα συμπτώματα βελτιώνονται τα Σαββατοκύριακα ή στις διακοπές, αλλά και σε κάθε περίπτωση που απομακρύνονται οι εργαζόμενοι από τον εργασιακό χώρο. Η πρόληψη του επαγγελματικού άσθματος είναι εφικτή με την αποφυγή των παραγόντων που προκαλούν την ευαισθητοποίηση, με τον καλό εξαερισμό των χώρων εργασίας, τη χρήση των ατομικών μέσων προστασίας και την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση.