Έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (osha.europa.eu)

Η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) είναι ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι μία ηλεκτρομαγνητική, μη ιοντίζουσα ακτινοβολία. Η υπερέκθεση σε αυτήν μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια, το δέρμα και το ανοσοποιητικό σύστημα. Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, μεταξύ των ασθενειών που μπορούν να αποδίδονται στην υπεριώδη ακτινοβολία ανήκουν πολλά περιστατικά μελανώματος, όπως και άλλων μορφών καρκίνου του δέρματος. 
Ο κίνδυνος αφορά τους εργαζόμενους σε υπαίθριους χώρους που εκτίθενται σε φυσική υπεριώδη ακτινοβολία (ηλιακή), αλλά και τους εργαζόμενους σε εσωτερικούς χώρους που εκτίθενται σε ακτινοβολία από τεχνητές πηγές (εργασίες συγκόλλησης, στεγνώματος βαφών και χρωμάτων κ.λπ).