Χημικοί κίνδυνοι στο εργασιακό περιβάλλον (osha.europa.eu)

Η οδηγία της ΕΕ για τους χημικούς παράγοντες ορίζει τα κύρια προληπτικά μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Αυτά είναι η εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών και διεργασιών ή η αντικατάστασή τους από άλλες λιγότερο επικίνδυνες ουσίες, η εφαρμογή μέτρων συλλογικής προστασίας και η μείωση στο ελάχιστο της διάρκειας, της έντασης της έκθεσης και του αριθμού των εργαζομένων που υφίστανται ή που είναι πιθανό να υποστούν έκθεση. Συστήνονται κατάλληλα μέτρα υγιεινής και, όταν η έκθεση δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί με άλλα μέσα, η εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας.

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.