Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

Βασικές οδηγίες καλής πρακτικής για τη διακίνηση φορτίων www.ypakp.gr
Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων μπορεί να προκαλέσει:
⦁     Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ) λόγω σταδιακής και σωρευτικής επιβάρυνσης του μυοσκελετικού συστήματος από τις συνεχείς δραστηριότητες ανύψωσης και διακίνησης, όπως για παράδειγμα οσφυαλγία.
⦁     Οξέα τραύματα όπως κοψίματα ή κατάγματα λόγω ατυχημάτων.
⦁    
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα τραυματισμού. Ειδικότερα για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα οι κακώσεις μπορούν να συμβούν όταν:
⦁    το φορτίο είναι πολύ βαρύ, πολύ ογκώδες, δύσκολο στο πιάσιμο, μη ισόρροπο ή ασταθές, δύσκολα προσβάσιμο ή έχει σχήμα ή μέγεθος που παρεμποδίζει το οπτικό πεδίο του εργαζομένου, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα ατυχήματος.
⦁    η εργασία είναι πολύ επίπονη, απαιτεί επίπονες στάσεις του σώματος ή κινήσεις ή και επαναλαμβανόμενο χειρισμό.
⦁    το περιβάλλον διαθέτει ανεπαρκή χώρο για τη ΧΔΦ, ανώμαλο, ασταθές ή ολισθηρό δάπεδο, υπερβολική ζέστη ή υπερβολικό κρύο ή ο φωτισμός είναι ανεπαρκής.
⦁     εργαζόμενος έχει έλλειψη εμπειρίας, εκπαίδευσης και εξοικείωσης με την εργασία, είναι μεγάλος σε ηλικία, έχει τέτοια σωματική διάπλαση και ικανότητες, όπως ύψος και δύναμη, που δεν επαρκούν ή έχει ιστορικό παθήσεων της ράχης.
⦁    
Οι εργοδότες οφείλουν να προβαίνουν σε εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοί τους. Για μια αποτελεσματική εκτίμηση των κινδύνων μπορούν να ακολουθήσουν μερικά απλά βήματα, όπως η διερεύνηση κινδύνων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα και η αξιολόγηση της επάρκειας των υφιστάμενων μέτρων προφύλαξης.
Τα ατυχήματα και η υποβάθμιση της υγείας μπορούν να προληφθούν με τον αποκλεισμό ή, έστω, με τη μείωση των κινδύνων από τη ΧΔΦ. Οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, για παράδειγμα, εάν η ΧΔΦ μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση μηχανικού ή ηλεκτρικού εξοπλισμού διακίνησης. Εάν η ΧΔΦ δεν μπορεί να αποφευχθεί, τότε πρέπει να εξετασθεί η χρήση συσκευών υποστήριξης όπως οι ανυψωτήρες και οι τροχιοδρομικοί μεταφορείς (τρόλεϊ).
Οργανωτικά μέτρα όπως η εκ περιτροπής εργασία και τα μεγαλύτερα διαλείμματα πρέπει να εξετάζονται μόνον εφόσον δεν είναι εφικτός ο αποκλεισμός ή η μείωση των κινδύνων. Εξίσου σημαντική είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις της ΧΔΦ στην υγεία, καθώς και η εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισμού και στις ορθές τεχνικές διακίνησης.
Η αποκατάσταση και η επιστροφή των εργαζομένων με μυοσκελετικές παθήσεις στην εργασία πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής του χώρου εργασίας για τις μυοσκελετικές παθήσεις. Αυτό βελτιώνει την υγεία και ευεξία των εργαζομένων και αποτρέπει τη μείωση της παραγωγικότητας. Η συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας κατά την αντιμετώπιση των κινδύνων στο χώρο εργασίας. Πριν από την ανύψωση ενός φορτίου, πρέπει να τη σχεδιάσετε και να προετοιμαστείτε κατάλληλα.
Βεβαιωθείτε ότι:
⦁    γνωρίζετε πού πάτε.
⦁    δεν υπάρχουν εμπόδια στην περιοχή που κινείστε.
⦁    κρατάτε καλά το φορτίο.
⦁    δεν γλιστρούν τα χέρια σας, το φορτίο, ούτε τυχόν λαβές.
⦁    αν σηκώνετε το φορτίο μαζί με κάποιον άλλο, πρέπει και οι δύο να γνωρίζετε τι κάνετε πριν ξεκινήσετε.
⦁    
Κατά την ανύψωση ενός φορτίου:
⦁    τοποθετείτε τα πόδια σας γύρω από το φορτίο και το σώμα σας πάνω από αυτό (αν αυτό δεν είναι εφικτό, προσπαθήστε να φέρετε το σώμα σας όσο πιο κοντά γίνεται στο φορτίο).
⦁    κατά την ανύψωση χρησιμοποιείτε τους μύες των ποδιών.
⦁    κρατάτε ίσια τη ράχη σας.
⦁    φέρνετε το φορτίο όσο πιο κοντά γίνεται στο σώμα σας.
⦁    σηκώνετε και μεταφέρετε το φορτίο με τους βραχίονες τεντωμένους προς τα κάτω.
⦁    
Είναι σημαντικό:
⦁    η ώθηση και η έλξη να γίνεται χρησιμοποιώντας το ίδιο βάρος του σώματός σας.
⦁    να σκύβετε μπροστά όταν σπρώχνετε και πίσω όταν τραβάτε.
⦁    να έχετε καλό στήριγμα στο δάπεδο, ώστε να μπορείτε να σκύβετε μπροστά ή πίσω.
⦁    να αποφεύγετε να στρίβετε και να κάμπτετε τον κορμό σας
⦁    οι συσκευές διακίνησης να έχουν λαβές έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας για να ασκήσετε δύναμη, το δε ύψος της λαβής να βρίσκεται μεταξύ των ώμων και της μέσης ώστε να μπορείτε να σπρώχνετε ή να τραβάτε από μια σωστή και ουδέτερη θέση.
⦁    οι συσκευές διακίνησης να είναι καλά συντηρημένες.
⦁    τα δάπεδα να είναι σκληρά, ομαλά και καθαρά.

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.